You are here

Other distributing items

逍 遙 丸Xiao Yao Wan, Bupleurum & Dang-Gui Formula

Price: $13.49

辛 荑 散Xin Yi San, Magnolia Flower Formula

Price: $14.49

血府逐瘀湯Xue Fu Zhu Yu Tang, Persica & Cnidium Combination

Price: $14.49

銀 翹 丸Yin Qiao Wan, Lonicera & Forsythia Formula

Price: $13.49

右歸丸You Gui Wan, Right Returning Formula

Price: $14.49

玉屏風散Yu Ping Feng San, Jade Screen Formula

Price: $13.99

知柏八味丸/ 知柏地黄丸Zhi Bai Ba Wei Wan, Anemrrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula

Price: $13.49

止嗽散(加味) Zhi Sou San (Jia Wei), Platycodon & Stemona Formula

Price: $14.49

- 壯陽益精丸Zhuang Yang Yi Jing Wan, Epimedium & Ginseng Formula

Price: $14.49

左 歸 丸Zuo Gui Wan, Left Returning Formula

Price: $14.49

補中益氣丸Bu Zhong Yi Qi Wan, Ginseng & Astragalus Combination

Price: $13.49

歸脾丸Gui Pi Wan, Ginseng & Longan Combination

Price: $14.49

Pages

Subscribe to Other distributing items