You are here

Other

五味消毒飲Wu Wei Xiao Du Yin, Lonicera & Wild Ghrysanthemum Formula

Price: $14.49

香砂六君子丸 Xiang Sha Liu Jun Zi Wan, Saussurea & Cardamon Formula

Price: $14.49

小柴胡丸Xiao Chai Hu Wan, Minor Bupleurum Formula

Price: $14.49

消 風 散Xiao Feng San (Jia Wei), Sophora & Rehmannia Formula

Price: $13.49

逍 遙 丸Xiao Yao Wan, Bupleurum & Dang-Gui Formula

Price: $13.49

辛 荑 散Xin Yi San, Magnolia Flower Formula

Price: $14.49

醇香宫廷普洱 Pu Er Tea -(Royal Mild) -200g/box

Price: $35.00

血府逐瘀湯Xue Fu Zhu Yu Tang, Persica & Cnidium Combination

Price: $14.49

銀 翹 丸Yin Qiao Wan, Lonicera & Forsythia Formula

Price: $13.49

右歸丸You Gui Wan, Right Returning Formula

Price: $14.49

玉屏風散Yu Ping Feng San, Jade Screen Formula

Price: $13.99

知柏八味丸/ 知柏地黄丸Zhi Bai Ba Wei Wan, Anemrrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula

Price: $13.49

Pages

Subscribe to Other